Privacyverklaring

Privacyverklaring

Flowsort B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw informatie gebruiken om de levering van informatie snel en gemakkelijk te laten verlopen.

COOKIES

Sommige toepassingen kunnen gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker, dat naar de harde schijf van de gebruiker wordt overgebracht. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Als de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie verwijderd. We gebruiken cookies om de tijd van de bezoeker te besparen. Als de gebruiker en/of het lid cookies weigert in de instellingen van hun browser, kunnen ze nog steeds gebruik maken van de website.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Flowsort B.V. verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mailadres, etc.), tenzij u uitdrukkelijk en bewust deze informatie verstrekt. Flowsort B.V. noteert en bewaart informatie zoals tijd, browsertype, browsertaal en IP-adres van elk bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om onze gegevens te controleren en onze gebruikers meer relevante diensten te bieden. Bijvoorbeeld, Flowsort B.V. kan uw IP-adres of browsertype gebruiken voor verdere ontwikkeling van de website.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Als u reageert via het e-mailformulier, vragen wij u om uw naam, adres en e-mailadres. We zullen deze gegevens gebruiken om u de gevraagde informatie of aanbieding te sturen.

We zullen soms uw informatie gebruiken om u op de hoogte te stellen van verbeteringen aan de website, speciale aanbiedingen en kortingen. Als u hier niet in geïnteresseerd bent, laat het ons dan weten via e-mail.

Flowsort B.V. zal er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen inbreuken door derden. Flowsort B.V. voldoet aan de recente richtlijnen van de overheid en relevante organisaties die werken aan de bescherming van privacy.

Google Analytics

Flowsort B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om Flowsort B.V. te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit voor Flowsort B.V. te maken en andere diensten aan te bieden die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als de wet Google hiertoe verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt, en zal deze zelfs anoniem opslaan.

Zoals vermeld, kunt u uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer er een cookie wordt geplaatst, en u kunt ook het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het is echter mogelijk dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van sommige delen van de website.

VEILIGHEID EN BEWARINGSPERIODE

De persoonlijke informatie die via deze website wordt verzameld, is beveiligd met behulp van de gangbare technieken.

Flowsort B.V. gebruikt de andere persoonlijke informatie zolang u gebruik maakt van de diensten van Flowsort B.V., of zoals de wet voorschrijft. Flowsort B.V. kan de persoonlijke informatie langer bewaren indien er omstandigheden zijn die dit noodzakelijk maken.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U kunt een specifiek verzoek indienen bij Flowsort B.V. om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres op de contactpagina. In uw verzoek dient u zo specifiek mogelijk aan te geven om welke persoonlijke informatie het gaat. Op basis van uw verzoek sturen wij u een e-mail over de verdere procedure.

In principe zal Flowsort B.V. binnen vier weken reageren op een verzoek om inzage of correctie. Als het een verzoek om verwijdering betreft, zal Flowsort B.V. de betreffende persoonlijke informatie zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet voorschrijft om de betreffende persoonlijke informatie te bewaren of (andere) dwingende redenen om de verwijdering van de informatie tegen te gaan. Nadat u een verzoek tot verwijdering heeft ingediend, zal Flowsort B.V. u een bevestiging sturen. Als Flowsort B.V. de betreffende informatie niet (gedeeltelijk) heeft verwijderd, zal Flowsort B.V. de bezoeker een bericht sturen om uit te leggen waarom zij niet aan het verzoek kunnen voldoen (volledig).

Als Flowsort B.V. niet (volledig) kan vaststellen op welke persoonlijke informatie een verzoek om inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Flowsort B.V. de bezoeker vragen om hun verzoek (verder) te specificeren. Flowsort B.V. zal de uitvoering van het verzoek opschorten totdat de bezoeker Flowsort B.V. van de (verdere) specificatie heeft voorzien.